<div style="text-align:center"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://www.xedh.org/zaratafest">www.xedh.org/zaratafest</a></b></font></div><div style="font-family:&#39;Times New Roman&#39;;font-size:medium;text-align:center">
<img alt="" src="http://www.xedh.org/zaratafest/headerz.jpg" style="width: 981px; height: 270px; "><br></div><div style="font-family:&#39;Times New Roman&#39;;font-size:medium;text-align:center"><img alt="" src="http://www.xedh.org/zaratafest/poroa5.jpg" style="width: 974px; height: 696px; "></div>
<div style="font-size:medium;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;color:rgb(124,124,124);text-align:center"><b><big><big><br><big>VIERNES 6</big></big></big><br></b><font size="+1">A partir de las 20:00h. 7 euros<br><font size="-1">Cada actuación tendrá una duración de (aproximadamente) 20 minutos</font></font><br>
<br><pre><big style="font-weight:bold"><big><big><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">ITSASO IRIBARREN</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">SEBASTIEN BRANCHE</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">CARLOS VALVERDE</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">ELENA AITZKOA &amp; JUNE CRESPO</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">SECRETS OF THE PAST, PRESENT AND FUTURE</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">DARIO MORATILLA vs. GAMES ADDICTION</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">NAVNLAUST MONSTER OPPTOG</span></big></big></big><b><br><big><big><big><br>+ dj AGNES P</big></big></big><br><br><big><br></big></b><b><big><big><br></big></big></b><big><font size="+1" style="font-weight:bold"><big><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><big>SABADO 7</big></span></big></font></big><font size="+1"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><br>
<big>A partir de las 20:00h. 7 euros</big></span></font><br><font size="+1"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><font size="-1">Cada actuación tendrá una duración de (aproximadamente) 20 minutos</font></span></font><big><big><big style="font-weight:bold"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><br>
<br>JOSE LUIS ESPEJO</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">BEATRIZ SETIEN</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">KYMYZ</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">MOON:DOS</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">MARTA SAINZ &amp; MARYAH MARYMOTTO</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">OPUS GLORI IGNOMINIA</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">ESMER DI</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">BATHORY</span><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">LANA DL REY</span></big></big></big><br><b><big><big><big><br>
+ dj AGNES P</big></big></big></b><br><br></pre></div><div style="font-family:&#39;Times New Roman&#39;;font-size:medium"><br><div style="text-align:center"><small style="color:rgb(124,124,124)"><font size="+3" style="font-weight:bold"><small><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">Zarata Fest</span></small></font></small><br style="color:rgb(124,124,124)">
<font size="+1"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><small><span style="color:rgb(124,124,124)">Festival de música rara.VII edición</span></small></span></font><br><font size="+1"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"></span></font><small><font size="+1"><small><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="color:rgb(124,124,124)">6 y 7 de julio en</span> <a href="http://www.l-mono.org/" target="_blank">L´MONO</a> <span style="color:rgb(124,124,124)">(Andrés Isasi 8, 2D, Bilbao)</span></span></small></font></small><br>
</div><font size="+1"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><small><span style="color:rgb(124,124,124)"></span></small></span></font><div style="text-align:center"><font size="+1"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><span style="color:rgb(124,124,124)">2006</span></span></font><br>
<font size="+1" style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><a href="http://www.xedh.org/zaratafest2/" target="_blank">2007</a></font><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><font size="+1" style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><a href="http://www.xedh.org/zaratafest08/" target="_blank">2008</a></font><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<font size="+1" style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><a href="http://www.xedh.org/zaratafest2009/" target="_blank">2009</a></font><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><font size="+1" style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><a href="http://www.xedh.org/zaratafest2010/" target="_blank">2010</a></font><br style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">
<a target="_blank" style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><font size="+1"></font><font size="+1"></font></a><a href="http://www.xedh.org/zaratafest2011/" target="_blank"><font size="+1" style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif">2011</font></a><br>
<font size="+1"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif"><a href="http://www.dfarte.com/ZarataGalicia.html" target="_blank">2012 Galicia</a></span></font></div></div>